Kdy se vám bude hodit "Krizový management SW projektů"?

Když čekáte na dodání softwaru už příliš dlouho.


Když dodavatel nestíhá a posouvá termíny.


Když ztrácíte trpělivost, výkon i zákazníky.


Poznáváte tyto situace?


Jednejte rychle a nechte řízení problematických projektů na nás.

Kdy vám pomůže služba "Řízení dodavatele softwaru"?

Když nechcete zůstat na milost a nemilost externím vývojářům. Předem vyřešíme otázky, které by vás ani nenapadlo položit:


Patří vám vůbec daný produkt?

Máte možnost změnit dodavatele?

Jak a proti čemu se bude produkt předávat?


Díky našemu řízení se můžete soustředit na jedinou věc - svůj vlastní byznys.


Jsme softwaroví experti a auditoři na vaší straně.

Kdy vám "Kvalita jako služba" přijde vhod?

Když máte zájem řídit kvalitu vývoje softwaru v projektu, ale nevíte jak na to.


Když potřebujete poradenství, školení či audit v oblasti vývoje softwaru nebo máte v úmyslu vylepšit interní procesy.


Když chcete ověřit, že váš vývoj softwaru probíhá v souladu s požadovanými normami.

Naši profesionálové

Tým dokáže víc než jednotlivec.

Využijte sílu synergie.

Card image

Petr Švimberský

Zakladatel Soft Synergy, aSPICE Assessor a SW Quality Manager s více než 18 lety zkušeností ve vývoji softwaru a řízení kvality.


“Pomáhám vývojářským týmům dodávat výsledky v požadovaném času a kvalitě, a to i ve vysoce regulovaném prostředí.”

Card image

Jan Lázníček

Auditor a Quality Consultant s 25 lety zkušeností v softwarovém vývoji pro letectví a aerospace. Jan je váš člověk, když máte jednat s dohledovými orgány nebo podstupujete audit.


“I když lidé používají stejná slova, nemusí vždy mluvit stejným jazykem. V roli “tlumočníka” umím předejít mnoha zbytečným a nákladným nedorozuměním.”

Card image

Jan Vojíř

Zkušený CTO/Architect s průkaznou více než 20letou historií úspěchů v IT projektech ve službách.


“Nejtěžší bývá zjistit, co zákazník doopravdy chce a potřebuje.”

Card image

Ota Švimberský

Krizový architekt a vývojář, který může vést tým a plánovat projekty, stejně jako pracovat nezávisle. Má 13leté zkušenosti s designováním a implementací softwaru založeného na jazycích Java a JavaScript především pro bankovní sektor.


“Mým hlavním cílem je zajistit, aby software dělal, co má, fungoval za všech okolností, snadno se udržoval a především lidem ulehčovat práci.”

Card image

Petr Křišťan

Konzultant s více než deseti lety zkušeností s tvorbou webových stránek (PHP, JS, Google Analytics, SEO), mobilních aplikací a embedded systémů (Matlab-Simulink, C++).

“Je lepší udělat věci jednou a pořádně, než třikrát a špatně.”

Card image

Silvia Čilíková

Konzultantka s 12 lety zkušeností ve vývoji a testování SW na klíč dle požadavků zákazníků, tlustých i tenkých klientů. Primárně se zaměřuje na tzv. Black box testování, má zkušenosti i s Grey Boxem, REST službami a automatizovaným testováním (Selenium, TExI, interní nástroje).


“Agilní metodiky propagují udržitelný inkrementální vývoj, kterého součástí je průběžné testování, ne posílání neotestovaných kusů kódu do produkce.”

Card image

Zdeněk Vilušínský

Zdeněk studoval Informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě, poměrně čerstvě se zabývá DevOps a rychle nabírá zkušenosti s aktuálními technologiemi a automatizací procesů, jako je Docker, Kubernetes, AWS a Continuous Integration / Deployment.


“Jedním z nejúčinnějších nástrojů, který jako developeři máme, je automatizace.”

Card image

Ivan Vučkovič

Ivan se stará o řízení obchodní stránky věci. Má 20leté zkušenosti z velkých firem i jako nezávislý profesionál.


"Záleží mi na tom, aby byli všichni spokojení. A to během kontraktu i po něm."

Všechny naše služby

Podpoříme vás v následujících oblastech:

Kvalita jako služba

Řízení kvality vývoje softwaru v projektu.

Poradenství, školení zaměřené na kvalitu a bezpečnost v oblasti vývoje softwaru.

Vylepšení interních procesu.

Ověření, že vývoj softwaru probíhá v souladu s požadovanými normami

Řízení dodavatele softwaru

Pomůžeme vám najít dodavatele podle vašich kritérií, postaráme se, aby přesně pochopil zadání a dohlédneme na řízení vývoje.


Díky preciznímu plánování zamezíme vícepracím a garantujeme, že obdržíte funkční produkt se vším, co si objednáte.

Řízení rizik

Pokryjeme rizika a předem vyřešíme otázky, které by vás ani nenapadlo položit:


Patří vám vůbec daný produkt?

Máte možnost změnit dodavatele?

Jak rychle je možné systém obnovit?

Jak je definována chyba a co je změna?

Jak a proti čemu se bude produkt předávat?

Krizový management softwarových projektů

Naši auditoři zhodnotí stav projektu a produktu, zmapují situaci a navrhnou nápravu.


Převezmeme řízení projektu, zkoordinujeme subdodavatele.


Náš krizový architekt (do)vypracuje zadání pro subdodavatele a akceptační kritéria.


Vytvoříme realistický a hodnověrný harmonogram prací.

Harmonizace know-how

Zmapujeme a sjednotíme vaše know-how v těchto případech:


Máte ve firme dvě oddělení nebo dva týmy zabývající se vývojem.

Potřebujete se sladit s externím vývojovým oddělením.

Integrujete svou společnost s jinou firmou.


Pomůžeme vám využít to nejlepší z různých týmu a zajistíme, aby všichni táhli za jeden provaz. Připravíme pro vás analýzu know-how obou týmu, definujeme možnosti přenosu a zlepšování.

Lessons Learned

Provedeme analýzu, která přesně definuje, proč projekt neuspěl.


Pomocí SWOT analýzy na 5M aspektech vám ukážeme, ve kterých faktorech jste silní a ve kterých se můžete zlepšovat.


Zjistíme, proč byl jeden z projektu úspěšný a druhý plný problémů.